Rekisteriseloste

Tulostettava versio
83.0 kt

 

1. Rekisterinpitäjä
Suomen radiohistoriallinen Seura ry, PL 32, 40101 JYVÄSKYLÄ

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot
Suomen radiohistoriallinen seura ry:n sihteeri, osoite yllä. Sähköpostiosoite: kts. yhdistyksen kotisivut.

3. Rekisterin nimi
Suomen radiohistoriallisen seuran jäsenrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Suomen radiohistoriallinen seura ry ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on seuran ja sen jäsenten välisen tiedotuksen ylläpito ja hoito. Rekisteri sisältää myös tiedot jäsenten maksamista jäsenmaksuista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat. Yhteystietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä on jäsenen ilmoittamat yhteystiedot: Sukunimi, etunimet, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, radioamatöörikutsu, lupa/kielto yhteystietojen julkaisemisesta ja tiedot jäsenmaksun maksamisesta. Yhteystiedot rekisteröidään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Jäsenellä on mahdollisuus tutustua omiin jäsentietoihinsa ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin. Jäsen voi pyytää korjaamaan, lisäämään tai poistamaan tietojaan rekisteristä.

7. Rekisterin tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sähköisessä muodossa talletettavan jäsenrekisterin suojaus perustuu rekisterin käyttöoikeuksien rajaukseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin muokkausoikeus on rajattu Suomen radiohistoriallinen seura ry:n sihteerille ja rahastonhoitajalle. Rekisterin katseluoikeus on rajattu seuran hallituksen jäsenille. Rekisteriä voi käyttää internetin välityksellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.