.

Tervetuloa Suomen Radiohistoriallisen Seuran sivuille!

Suomen Radiohistoriallinen Seura ry (SRHS ry) on perustettu 1991. SRHS on valtakunnallinen radiohistorian harrastajien yhteisö, joka tukee jäsenistön harrastustoimintaa sekä kerää, tutkii ja tallentaa radiohistoriallista esineistöä ja tietoa. Seura julkaisee jäsenlehteä ja tutkimustuloksia ja järjestää tapaamisia, vierailuja, esittelyjä ja yleisöluentoja. Seurassa on yli 500 jäsentä, jotka edustavat yksityisiä keräilijöitä, radioalan ammattilaisia ja harrastajia kaikista ikäluokista sekä alan museoita ja muita organisaatioita. Seuran nimi viittaa radioon mutta toiminnan piiriin sisältyy koko sähköinen viestintä puhelinlaitteista äänentallennukseen ja sotilasradioihin.

SRHS kerää, tutkii ja tallentaa radiohistoriallista esineistöä ja tietoa yksittäisistä komponenteista laitekokonaisuuksiin, lehtien irtonumeroista kirjoihin ja ohjelmanauhoitteista henkilöhaastatteluihin, siis kaikkea sellaista, mikä kuuluu radion satavuotiseen historiaan.

SRHS avustaa keräilijöitä ja museoita sekä julkaisee tutkimustuloksia ja jäsenlehteä sekä ylläpitää kattavaa tietokantaa.

SRHS opastaa ja neuvoo putkiradioiden käytännön korjauksessa ja huollossa sekä järjestää lyhyitä teoriajaksoja asiasta kiinnostuneille omalla radiopajallaan Jyväskylässä.

SRHS välittää jäsenilleen radioputkia, komponentteja, kytkentäkaavioita ja muita dokumentteja seuran tietokannasta.

SRHS järjestää tapahtumia, museovierailuja, esittelyjä ja yleisöluentoja.

SRHS ottaa vastaan lahjoituksia, joista mahdollisesti koituvat varat käytetään seuran toiminnan tukemiseen. Seuralle lahjoitettuja esineitä, laitteistoja ja dokumentteja sijoitetaan tarvittaessa edelleen alan museoihin.

Ajankohtaista


Rakentelukilpailu
Kilpailuaika lokakuu 2014 - syyskuu 2015
Lue lisää


Tapahtumakalenteri
SRHS:n Tapahtumakalenteri avattu.


Uusi kirja ilmestynyt
Jussi Harola: Yhteys! Tie­don­an­to- ja vies­ti­vä­li­nei­tä Suo­men Puo­lus­tus­voi­mis­sa.
En­sim­mäi­nen kat­ta­va teos niis­tä vä­li­neis­tä, jot­ka te­ke­vät etu­lin­jas­ta rin­ta­man ja yh­dis­tä­vät ase­la­jit ar­mei­jak­si.
Lue lisää


SRHS etsii tie­dot­ta­jaa
Et­sim­me va­paa­eh­tois­ta hen­ki­löä toi­mi­maan SRHS:n tie­dot­ta­ja­na. Lue lisää